செவ்வாய், 17 டிசம்பர், 2019

அட்டமாசித்திகள்

1.அணிமா
2.மகிமா
3.லகிமா
4.கரிமா
5.பிராத்தி
6.பிரகாமியம்
7.ஈசாத்துவம்
8.வசித்துவம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக