வெள்ளி, 20 டிசம்பர், 2019

திருக்குறள் காட்டும் காதல்

கண்ணுள்ளிற் போகார் இமைப்பிற் பருவரார்
நுண்ணியர் எங்காத லவர் 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக