செவ்வாய், 22 டிசம்பர், 2015

கண்தானம் மற்றும் கண் பாிசோதனை முகாம்

19.12.15 அன்று நாட்டுநலப்பணித் திட்டம் மற்றும் இளம் செஞ்சிலுவைச் சங்கம் சாா்பாக மாணவிகளுக்கு கண்தானம் குறித்த விழிப்புணா்வும் கண்பாிசோதனை முகாமும் நடைபெற்றன.1 கருத்து: