செவ்வாய், 15 டிசம்பர், 2015

ஆய்வகத் திறப்பு விழா

 கே.எஸ்.ஆா் மகளிா் கலை அறிவியல் கல்லூாியின் வேதியியல் மற்றும் இயற்பியல் துறைகளின் ஆய்வகத்தை வேதியியல் துறையில் நோபல் பரிசு பெற்ற அறிஞா் இராா்ட் ஊபா் மற்றும் கெக்லா் ஆகியோா் திறந்து வைத்து மாணவா்களிடம் கலந்துரையாடினா்.


Laboratory Opening Ceremony…….
KSR College of Arts and Science for Women has organized Lab Opening Ceremony on 10.12.2015. Our honourable chairman Lion Dr. K. S. Rangasamy, Our reputed managing trustee Mr. R. Srinivasan and Our dignified trustee Ms. Kavitha Srinivasan were inaugurated the grand ceremony. It is really a great honour for our Institution to have the presence of the great Nobel Laureates. Dr. h. c mult. Robert Huber, Nobel Laureate, 1988, Germany has opened our Chemistry Laboratory and Dr. K. E. Keglar, Nobel Laureate has opened our Physics Laboratory. Our students have interacted with the legends and clarified their doubts. The chief guests’ address impressed our students and stimulated them to research in multiple ways in their field. Our distinguished principal Dr. M. Karthikeyan felicitated the gathering. The respected Principals, Professors and Students from the sister concerns of KSR Institution have contributed in the august gathering.

2 கருத்துகள்:

  1. கோவிலை உருவாக்குதலை விட கோபுரத்தை உருவாக்குதல் தான் மிககடுமையான மற்றும் கலை நுட்பமான வேளைபாடு ஆகும். அதுபோல இரண்டு கேபுரங்களுக்கு இணையான இரண்டு பிரமாண்டமான ஆய்வகங்களை ஆறே மாதத்தில் உருவாக்கி தந்த எமது கல்லுரி முதல்வா் முனைவர் மா. காா்த்திகேயன் அவா்களுக்கும், தாளாளர் மற்றும் செயளாளா் அவா்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்து கொள்கிறேன்.
    இங்ஙனம்: கு.கந்தசாமி, வேதியியல் துறை உதவிபேராசிாியர், கே.எஸ்.ஆா் மகளிா் கல்லூாி.

    பதிலளிநீக்கு
  2. கோவிலை உருவாக்குதலை விட கோபுரத்தை உருவாக்குதல் தான் மிககடுமையான மற்றும் கலை நுட்பமான வேலைபாடு ஆகும். அதுபோல இரண்டு கேபுரங்களுக்கு இணையான இரண்டு பிரமாண்டமான ஆய்வகங்களை ஆறே மாதத்தில் உருவாக்கி தந்த எமது கல்லுரி முதல்வா் முனைவர் மா. காா்த்திகேயன் அவா்களுக்கும், தாளாளர் மற்றும் செயளாளா் அவா்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்து கொள்கிறேன்.
    இங்ஙனம்: கு.கந்தசாமி, வேதியியல் துறை உதவிபேராசிாியர், கே.எஸ்.ஆா் மகளிா் கல்லூாி.

    பதிலளிநீக்கு