வாசகா் வட்டம்

18.12.15 இன்று நடைபெற்ற வாசகா் வட்டத்தில் இரண்டாமாண்டு கணிதவியல் துறையைச் சாா்ந்த நந்தினி, முதலாமாண்டு வணிகவியல் துறையைச் சாா்ந்த வைசாலி ஆகியோா் நூல் விமா்சனம் செய்தனா்.

Comments