சனி, 6 ஆகஸ்ட், 2022

☀️ சூரியன் ☀️

 
மாலை நேரம் மேற்குதிசையில்

   தென்னைமரத்தின்  பின்னால்

ஒளிந்து  கொள்கிறது சூரியன்...

     கிழக்கு திசையில் இருந்து

  சென்றுவிட்டாயா?

      என எட்டிபார்க்கும் சந்திரன்...

          - Shastika.s III BCOM FMA

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக