புதன், 10 ஆகஸ்ட், 2022

சந்திரன் 🌒
நான் பூரண சந்திரன் எனக்கு வளர்பிறையுமில்லை...
தேய் பிறையுமில்லை
நான் என்றும் நானாகவே
முழுச் சந்திஷரனாகவே வாழ்கிறேன்...
வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன்...
வாழ்ந்து கொண்டிருப்பேன்...


நான் பிறரை நோக்கும்  பார்வை....
என் மனம் சார்ந்ததாக இருக்கிறது...
இது சரியெனில்...அது சரியே...
இது தவறெனில்
...அது தவறே...

II BCA -S.JENIFER ksrcasw 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக