சனி, 20 ஆகஸ்ட், 2022

தமிழ்

பழ மொழியை 

அறியும் கணமும் 

ஒரு நொடியும் 

மறவா எம்முயிர் 

தமிழே...!!!!

என் கவியும் 

உன் வழி

மெய்யான நிலையில் 

படைப்பானது தான் 

இந்நொடியில்...!!!!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக