செவ்வாய், 16 ஆகஸ்ட், 2022

ரோஜா

அழகின்  வடிவமே - நீ 

அசைவுடன் வசிப்பில் 

இருக்கும் வண்ணம்... !!

முள்ளுடன் கதைப்பது 

தான் ஏன்.... ??

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக