வியாழன், 25 அக்டோபர், 2018

தமிழ் இலக்கியம்

புரிந்த வரிகளை கட்டுரை என்றும்
புரிவது போல் இருக்கும் வரிகளை கவிதை என்றும் ...
புரியாதது போல் புரியும் வரிகளை ஹைக்கூ என்றும் தமிழ் இலக்கியத்தை பிரித்தறிய முடிகிறது......

1 கருத்து: