செவ்வாய், 26 ஏப்ரல், 2016

ஏக்கம்

               Image result for நிலா

வற்றிப்போன குளங்கள்….
முகம் பார்க்க முடியாத ஏக்கத்தில்
நிலா!

1 கருத்து: