செவ்வாய், 12 ஏப்ரல், 2016

அலுவலகங்கள்

              
Image result for அலுவலகம்

ஹந்தி – கார்யாலய்                       தமிழ் – அலுவலகங்கள்

1.ஆயகர் கார்யாலய்         -  வருமானவரி அலுவலகங்கள்
2.ஸர்காரீ தஃப்தர் சாஸகீய கார்யாலய்  -   அரசாங்க அலுவலகங்கள்
3.டாக்கர்                                - தபால் நிலையம்
4.த்தானா                              -  காவல் நிலையம்
5.ரேல்வே ஸ்டேஷன்       - ரயில்வே ஸ்டேஷன்
6.புஸ்தகாலய்                    -நூலகம்
7.பைங்க்                              - வங்கி
8.அதாலத் நியாலய்       -  நீதிமன்றம்
9.பத்ரிகா கார்யாலய்   -  பத்திரிக்கை அலுவலகம்

10.பத்தன் நியாஸ்         -  துறைமுகம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக