சனி, 18 ஏப்ரல், 2020

வேதம்

வேதம் கூறும் பொருள்
வேதத்தில் கூறப்படும் உண்மைப் பொருள் மூன்று.
தொன்மை மிக்கவை
தோற்றம் இல்லாதவை
பதி, உயிர்க்கூட்டங்கள்,பாத்தளைகள்
என்பன.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக