செவ்வாய், 14 ஏப்ரல், 2020

இடையூறுகளுக்கு எஜமானனாகு

இடையூறுகள் உனது தலைவனாக மாறி உன்னை அதிகாரம் செய்ய அனுமதித்துவிடாதே. நீ அவற்றின் எஜமானனாக மாறி அவற்றை உன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்துக்கொண்டு வெற்றியடை. - சதிஷ் தவன்.
(கலாமின் திருப்புமுனைகள், பக்கம் 101)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக