வியாழன், 16 ஏப்ரல், 2020

மனைவி

மனைவி என்ற சொல்லுக்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர்கள்.
1துணைவி 2.கடகி 3.கற்பாள் 4.காந்தை
5.வீட்டுக்காரி 6.கிழத்தி 7.குடும்பினி 8.பெருமாட்டி 9.இல்லத்தரசி 10.வதுகை 11.வேட்டாள் 12.உவ்வி 13.சீமாட்டி 14.தலைமகள் 15.தாட்டி 16.தாரம் 17.நாச்சி 18.பரவை 19.பெண்டு 20.இல்லாள் 21.மணவாளி 22.மணவாட்டி 23.பத்தினி 24.தலைவி 25.அன்பி.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக