புதன், 15 ஏப்ரல், 2020

மாதவி ஆடிய பதினொரு வகை ஆடல்கள்:
1.பாண்டரங்கம்
2.கொடுகொட்டி
3.மரக்கால்
4.பாவை
5.துடி
6.குடை
7.அல்லியம்
8.குடம்
9.மல்
10.பேடி
11.கடையம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக