வியாழன், 28 பிப்ரவரி, 2019

Enemy

Real enemy never

  Let you sleep.

Real enemy never

  Let you free.

Real enemy makes

  Your desire to attain

Success.

Respect your enemy
     more than a friend.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக