புதன், 9 ஆகஸ்ட், 2017

பறக்காத பறவைகள் நாங்கள்                 ஈமு , நெருப்புக்கோழி, கிவி, பெங்குயின், ரியா, கேசோவாரி போன்றவை பறவைகளில் பறக்காத புகழ் பெற்ற பறவைகள். ஆனால் அவை ஓடுவதில் கில்லாடிகள். இந்த பறவைகள் அனைத்திற்கும் இறகுகள் இருந்தாலும் தன் உடலை தானே காற்றில் தூக்க முடியாத அளவுக்கு பெரிய உருவமைப்பை கொண்டிருப்பதால் பறப்பதில்லை. ஆனால் இவை பறக்காமல் இருப்பதற்கு இந்த காரணம் மட்டுமல்ல. அவை வேறு பறவைகளில் இருந்தோ விலங்குகளில் இருந்தோ பிரிந்து வந்திருக்கலாம் என ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றன. ஆனாலும் இதற்கு உறுதியான சான்றுகள் எதுவும் இல்லை. ஆனால் பறக்காத பறவை இனங்களின் வாழ்விடங்களை பொறுத்தவரை அவற்றுக்கு எதிரி இனங்களால் பெரிய பாதிப்பு எதுவும் இல்லை என்பதால் பறக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. எனவே இப்பறவைகளின் இறக்கைகள் காலப் போக்கில் சுருங்கிவிட்டன. அதனால் இறக்கைகள் பறவையை அந்தரத்தில் உயர்த்தும் திறன் அற்றதாகவும் மாறி விட்டது. ஆனால் அவை உறுதியான உடலையும் சக்தி மிகு கால்களையும் பெற்றிருக்கின்றன. எனவே அவை மிக வேகமாக ஓடும் திறனுடையது.

2 கருத்துகள்: