ஞாயிறு, 12 ஜூலை, 2020

உணர்வுகள்

யாது என்று அறியாமல்
இவர் என்று புரியாமல்
இதுவே இல்லை அதுவே
என்ற குழப்பம் இல்லாமல்
தன்னையே அறியாமல்
வருவது தான் உணர்வுகளோ??
என்ற கேள்வி அனைவருக்கும்
இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது.
என்ன செய்வது!
மனிதனாக பிறந்தால் 
உணர்வு ஒன்று இருக்க தானே செய்யும் என்ற உணர்வுடன் 
இவ்வரிகளை சமர்ப்பிக்கிறேன்

வெள்ளி, 26 ஜூன், 2020

லிப்ரே அலுவல் தொகுப்பு அறிமுகம் - Introduction to LibreOffice


லிப்ரே ஆபீஸ் என அழைக்கப்படும் திறந்தமூலகட்டற்ற மென்பொருளை எவ்வாறு
பதிவிறக்குவது,?
நிறுவுவது?
பயன்படுத்துவது?
வசதிகள் யாவை?
ஆகிய கேள்விகளுக்கு விடையளிப்பதாக இப்பதிவு அமைகிறது.

வியாழன், 18 ஜூன், 2020

தனியாக நடக்க கற்றுக் கொள்ளுங்கள்
ஏனெனில் பலர் நீங்கள் முடிக்கும் பொழுது உங்களுடன் கடைசி வரை தொடரமாட்டார்கள்.

செவ்வாய், 16 ஜூன், 2020

தொடித்தலை விழுத்தண்டினார்


சங்க இலக்கியத்தில் தொடரால் பெயர்பெற்றவர்கள் வரிசையில் தொடித்தலை விழுத்தண்டினார் என்ற புலவரின் பெயர்க்காரணத்தை அவர் இயற்றிய பாடல் வழி விளக்குகிறது இப்பதிவு. இப்பதிவு ரீட் அலவுட் என்ற நுட்பத்தின் வழியாக தமிழ் எழுத்துகளை  கணினி வழி வாசித்துப் பதிவு செய்யப்பட்டது.