சனி, 2 மார்ச், 2019

அன்றாட வாழ்வில் கணிதம் 2

போரியர் ட்ரான்ஸ்போர்ம்:
ஒரு கீபோர்டில் இடது புறம் உள்ள கீகளை  குறைந்த அதிர்வெண் என்றும் வலது புறம் உள்ளதை அதிக அதிர்வெண் என்றும் கூறுவர். இடது புறம் உள்ள கீயை அளுத்தும் போது 30 Hz உருவாகிறது என்று வைத்து கொள்வோம் அப்போது ஒரு நொடிக்கு 30 சைக்கிள்கள் நம் காதிற்குள் செல்லும்.


வல புறம் உள்ள கீயை அழுத்தும் பொது 5000Hz  அதாவது 5000 சைக்கிள்கள் நம் காதிற்குள் செல்லும்.
       

இவை அனைத்தும் சைன் அலைகளை உருவாக்கும். இது போன்ற பல அளவிலான அலைகள் சேரும் போது ஒரு ஒழுங்கற்ற அலைகள் கிடைக்கும்.
       

அந்த அலைகள்  சில தேவை இல்லாத சத்தத்தை உருவாக்கும். அதனால் தரமான ஒளி நமக்கு கிடைக்காது அதை தனி தனி சைன் அலைகளாக பிரிப்பதற்கு பயன்படுவது தான் இந்த போரியர் ட்ரான்ஸ்போர்ம் பின்பு பில்டர்களை கொண்டு தேவை இல்லாத அலைகளை பிரித்து விட்டால் சீரான ஒலி நமக்கு கேட்கும்.


1 கருத்து: