வியாழன், 31 ஜனவரி, 2019

                       நம்பிக்கை கொள்
        வெற்றி பெற்றால்  நம்பிக்கை வரும்
        ஆனால் பலருக்கு புரிவதில்லை
        நம்பிக்கை இருந்தால் தான் வெற்றி          பெற முடியும் என்று!!!!!
        

2 கருத்துகள்: