வெள்ளி, 25 ஜனவரி, 2019

தோல்வி😢😢
       வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத  வெற்றிகளும் தோல்விகளும் நிகழும் அவை அனைத்தையும் துன்ப படாமல் மனம் விட்டு போகாமல் கடக்க வேண்டும்.  ஆனால் சில சமயங்களில் சில வெற்றிகள் உன் அருகில் வந்து உன்னை விட்டு விலகி விடும் அந்த துன்பம் மிகவும் கொடுமையானது.

1 கருத்து: