ஞாயிறு, 25 பிப்ரவரி, 2018

33% அமெரிக்க மருத்துவர்கள் இந்தியர்களாவர்

 33% அமெரிக்க மருத்துவர்கள் இந்தியர்களாவர்


இந்த புல்லி விவரமானது நம்மை ஒரு வகையில் பெருமை படுத்தினாலும் மற்றொரு வகையில் சிந்திக்க வைக்கிறது. அயல்நாட்டில் பணியாற்ற தகுதி உடைய இவர்களுக்கு தாய்நாட்டில் பணியாற்ற தகுதி இல்லையா? என்ற கோள்வி எழுகிறது. இல்லை நமது நாட்டைவிட எந்த வகையில் அயல்நாடு இவர்களை ஈர்த்தது என்றும் தெரியவில்லை.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக