புதன், 24 ஜனவரி, 2018

காலங்கள் கடந்த நட்பு
கண் இமைக்கும் நேரத்தில்
சேர்வது நட்பல்ல!
கண் இமை மூடும் வரை
சேர்ந்து இருப்பது தான் நட்பு!
எங்கேயோ பிறந்தோம் அடிக்கடி பேசிக்கொண்டோம்
உறவுகளுக்கு மேல் உயிர் ஆனோம்
காலங்கள் கடந்துப் போனாலும்
                                  கடைசி வரைத் தொடர வேண்டும் நம் நட்பு.                                          

    நந்தினி                       
    முதலாம் ஆண்டு கணிதவியல் ஆ பிரிவு

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக