செவ்வாய், 12 டிசம்பர், 2017

கருவிழிகள்

பார்த்தாலே
ஷாக்
அடிக்கிறது,,,
இமைக்குள்
மறைந்திருந்த
மின்சாரம்
தாக்கி...

# கருவிழிகள் #

---மு. நித்யா.

2 கருத்துகள்: