திங்கள், 25 டிசம்பர், 2017

சூரியன்

பனி
பொழியும்
குளிர்ந்த
காலை
பொழுதில்,,,
பூக்களின்
மெல்லிய
புன்னகையுடன்
வரவேற்பு...

# சூரியன் #

----மு. நித்யா

1 கருத்து: