வெள்ளி, 26 ஆகஸ்ட், 2016

ஹார்ஸ் அன்ட் தி டாங்கி

                              ஹார்ஸ் அன்ட் தி டாங்கி
ஒரு ஊரில் மரவர் ஒருவர் தன்னிடம் குதிரையும் கழுதையும் வைத்திருந்தார்.போர்கலத்தில் மட்டுமே குதிரையை பயணபடுத்துவார்.போர் இல்லாத நாட்களில் கழுதையை பொதி சுமக்க வைத்து பணம் பார்பார்.இந்த கழுதைக்கு குதிரைமேல் பெறாமை``தினமும் படினமாக உழைப்பது நான் அனால் என் உரிமையாளரும் அந்த குதிரையும் அதில் நிறைவாக இருக்கின்றன’’.என்று எண்ணியது.

அப்போழுது அருகே இருந்த ஒரு நாட்டில் போர் செய்வதற்கு குதிரையை அழைத்து சென்றனர்.இந்த கழுதை அதைக் கண்டு கேளி செய்தது.ஆனால் அடுத்த சிஇல நிமிடங்களிளேயை போர் ரத்து பெற்று குதிரை வீடு திரும்பிது.ஆனால், இந்த கழுதை வணிகர் வீடிர்க்கு பொதி சுமக்க அனுப்பிவைக்கப்பட்டது.இச்சிறுகதை மூலம் நமது சந்தோஷம் என்பது அடுத்தவர்களை பாதிக்காதவகையில் இருக்க வேண்டும் ``நிலையாமை’’ என்பதை அனைவரும் புரிந்து கொள்ளவேண்டும்.

                                          தரவு(100 tiny tot bed time stories)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக