திங்கள், 11 ஜூலை, 2016

திறமை!!!

                                        
Image result for guitar with feetகிட்ஹார் வாசிப்பதற்கு திறமை 

                             இருந்தால் போதும்...!
கைகளே தேவை இல்லை..!

4 கருத்துகள்: