வியாழன், 25 ஜூலை, 2019

வாழ்க்கை....☺☺☺

                 வாழ்க்கை

சிக்கல்கள் என்பவை
     ஓடும் ரெயிலிலிருந்து ......
பார்க்கும் மரங்களைப்            
    போன்றவை .....
அருகில் போனால்
      அவை பெரிதாகத் தெரியும்....
அவற்றைக் கடந்து சென்றால்
       அவை சிறிதாகிவிடும்
            இதுதான் வாழ்க்கை.....!!!!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக