புதன், 10 ஜூலை, 2019

கற்பினாள் கலங்கினாள் கணிகைபால் கணவனால் 
சிலம்பினால் புலம்பினாள் கருக்கினாள் நெருப்பினால் 
                                                                                    - சிலப்பதிகாரம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக