ஞாயிறு, 28 பிப்ரவரி, 2021

வாழலாம் வா

வாழ்க்கையில் எதிர்ப்பார்த்து வாழாமல்
வாழ்க்கையின் எதார்த்ததுடன் வாழுங்கள்
வாழ்க்கையின் அழகு புரியும்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக