திங்கள், 8 பிப்ரவரி, 2021

ஓய்வு

ஓய்வும் ஒரு நாள் சலிக்கதான் செய்கிறது !!!!!
ஒரு வேலையும் செய்யாமல் 
உணவு உண்ணும் போது!!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக