வெள்ளி, 1 நவம்பர், 2019

நம் குடியானவன்

நம் நாட்டில் இருக்கும் ஒரு சாதாரணக் குடியானவன் கூட மேலை நாட்டில் உள்ள நன்கு கற்ற சமய அறிஞனை விடப் பல விதங்களில் மேலானவன்.
-விவேகானந்தர் கும்பகோணம் சொற்பொழிவில் கூறியது.

1 கருத்து: