புதன், 14 நவம்பர், 2018

Music


You make me relax in
Moody time;
I listen to you when I am
Happy;
I admire you when I am
Sad;
You always deserve a place
In Heart;
Guess who is she?
It is you my dear, melody…

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக