வியாழன், 10 ஜூன், 2021

கூகுள் லென்ஸ் வழியாக படங்களிலிருந்து தமிழ் ஒருங்குறி எழுத்துகளாக்க


# Image to Tamil text கூகுள் லென்ஸ் வழியாக படங்கள், கையெழுத்துகளை எளிமையாக ஒருங்குறி வடிவ எழுத்துருக்களுக்கு மாற்ற முடியும்.அதனால் பழைய அச்சுவடிவில் உள்ள நூல்களை எளிதில் மின்னூலாக மாற்றமுடியும். கையெழுத்து வடிவில் உள்ள தமிழ் எழுத்துகளையும் ஒருங்குறி வடிவில் தமிழ் எழுத்துருக்களாக மாற்ற முடியும். (Image to text for google lence) ,இந்த நுட்பத்தை விளக்குவதாக இக்காணொளி அமைகிறது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக