வியாழன், 16 ஜூன், 2022

வாழ்க்கை.......!

சில நேரங்களில் வார்த்தைகளின் 

ஆழமான அர்த்தம் அறிவதில்லை  

இந்த மனது ....!!!  

அறியும் போது 

முடிந்து போகிறது 

இந்த வாழ்க்கை.......!!!! 

                                  - Vaishnavi. A 1st BBA KSCASW

திங்கள், 28 மார்ச், 2022

Reminiscences

 Utterly true but dramatic irony


Though an epic gets derelict


Not so it doesn't have weak description,


It has intensively fervid,


You give an epic and hitch back


Nevertheless it blooms collision 


As a boon of reminiscences!

திங்கள், 7 பிப்ரவரி, 2022

Versatile of Mind

 Inner eternity of people 

Would differ! Adventurous turns

Will rise you up in unbending 

Quest which your soul need 

Would end up with favour aver 

Tryst with yourself,

Cleanse your subconscious

Versatile would drive you crazier.

And Replica of y-all,never rised still 

So though you still cling to life.

Presuppose your uncanny instinct,

In all likelihood,end up with qualitic.
வியாழன், 2 டிசம்பர், 2021

ஜெயகாந்தன்

 அறிவின் தாயகமாய் அருள் நிறைந்த உள்ளார் இருப்பவள் பெண் 

இன்றைய தினம்

 உலக கணினி கல்வி தினம்

தேசிய மாசு கட்டுப்பாட்டு தினம்

சர்வதேச அடிமை ஒழிப்பு தினம்

பாண்டித்துரை தேவர் நினைவு தினம்

இன்றைய வெளிச்சம்:

விழுவதெல்லாம் எழுவதற்கு தானே தவிர அழுவதற்கு அல்ல.