Featured post

Corruption

Corruption in fund; Corruption in food; Corruption in education; Corruption in entertainment; At last corruption in man's life.....

Tuesday, 13 March 2018

தமிழர் பழமொழிகளின் சிறப்பியல்புகள்

1 comment:

  1. அருமையான பணி.
    பழமொழி என்பதை பலமொலி என்று உச்சரிப்பதைக் கவனித்துத் திருத்தியிருக்கலாமே!? முழுப்பதிவும் இப்படியிருப்பது நல்லதல்ல

    ReplyDelete