Thursday, 6 April 2017

அன்புத் தமிழ்           
அம்மா அப்பா அன்பே வா
ஆசான் தந்த அறிவே வா
இருளை நீக்கும் ஒளியே வா
தந்தை விதையே தமிழே வா
தாயின் மொழியே இசையே வா
மூச்சாய் பேச்சாய் தமிழே வா

முத்தமிழ் நாடே கலையா வா…

No comments:

Post a Comment