விவசாயி

Comments

 1. It reflects my thinking.Thank you. I too worried so much about the farmers and their living sources.I couldnt express my worries here.

  Their living sources are destroying by us due to urbanization.But we thought,we will not get problems like farmers and working & lead our life as usual without any suffering.

  We forget that due to farmers perspiration only we are living now in prosperous way.

  We must give a good recognition to farmers.

  Instead of wasting a time in the mobile phones, Youth must spend their time and concentrate in planting more trees,protecting and preserving our natural water resources like pond,lake,river like water reservoirs.

  Our former president A.P.J Abdul Kalam says,

  " We must Start an organization in order to plant 100 crore trees,
  What we sacrifice today will save the generation of tomorrow"

  Shall We made A.P.J's dream into reality friends ??????????????  ReplyDelete
 2. உழுதவன் கணக்கப் பார்த்தால் உழக்குக் கூட மிஞ்சாது என்பார்கள். விவசாயத்த மதித்து தாங்கள் கூறிய கருத்துரையை வரவேற்கிறேன்.

  ReplyDelete

Post a Comment