Thursday, 6 April 2017

இந்திய ஆராய்ச்சி நிறுவனம்Image result for research centre in india

இந்திய ஆராய்ச்சி நிறுவனம்
அமைந்துள்ள இடம்
தேசியஇயற்பியல்
புதுடெல்லி
தேசியகடலியல்
கோவா
தேசியவேதியியல்
புனே
மத்தியஉப்புமற்றும்கடல்சார்ந்தவேதியியல்
பாவ்நகர்,குஜராத்
மத்தியஎரிபொருள்மற்றும்
தான்பாத்
இந்தியவேதியியல்தொழில்நுட்பக்கழகம்
ஹைதராபாத்
இந்தியபெட்ரோலியம்
டேராடூன்
மத்தியஉணவுதொழில்நுட்பம்
மைசூரு
மத்தியமருந்து
லக்னோ
தேசியதாவரவியல்ஆய்வு
லக்னோ
மத்தியசெல்லியல்மற்றும்உயிரியல்
ஹைதராபாத்
தொழிலியல்விஷம்
லக்னோ
மத்தியகட்டிடம்
ரூர்க்கி
மத்தியசாலை
புதுடெல்லி
மத்தியசுரங்கம்
தான்பாத்
தேசியஉலோகவியல்
ஜாம்ஷெட்பூர்
மத்தியஇயந்திரவியல்என்ஜினீயரிங்
துர்காபூர்
தேசியசுற்றுப்புறச்சூழல்
நாக்பூர்
தேசியவானவியல்
பெங்களூரு
மத்தியகண்ணாடிமற்றும்மண்பாண்டம்
கொல்கத்தா
மத்தியகடல்மீன்வளம்
ராமேஷ்வரம் (தமிழ்நாடு)
மத்தியஅரிசி
கட்டாக் (ஒடிசா)
மத்தியதேங்காய்
காயாங்குளம் (கேரளா)
இந்தியஅறிவியல்
பெங்களூரு
தேசியஇயற்பியல்
புதுடெல்லி
இந்தியவிண்வெளி
தும்பா (கேரளா)


No comments:

Post a Comment