ஏக்கம்

               Image result for நிலா

வற்றிப்போன குளங்கள்….
முகம் பார்க்க முடியாத ஏக்கத்தில்
நிலா!

Comments

Post a Comment