வாசகா் வட்டம்11.03.16 அன்று மாலை 3.00 மணிக்கு வாசகா் வட்டம் நடைபெற்றது மாணவிகள் தாம் படித்த நூல் குறித்து விமா்சனம் செய்தனா்.

Comments