Monday, 21 December 2015

ஜூடோ போட்டிபொியாா் பல்கலைக்கழகம், செங்குந்தா் கலை அறிவியல் கல்லூாியில் நடத்திய ஜூடோ போட்டியில் வெற்றிபெற்ற, ( பி.நந்தினி முதலாமாண்டு வேதியியல், என். கீா்த்தனா முதலாமாண்டு கணிதம்) மாணவிகளை வாழ்த்துகிறோம்.

No comments:

Post a Comment